Sojusz Lewicy Demokratycznej

Kontakt - Mikołowski

Sziedziba Rady Powiatowej SLD w Mikołowie

ul. Długa 1/1, 43 - 190 Mikołów

Przewodniczący Rady Powiatowej

Andrzej Kwaśniewski

e-mail: akwasniewski@vp.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !